søndag den 2. december 2012

Farvekontraster

Komplementær kontrast
 
To komplementære farver er placeret overfor hinanden i farvecirklen.

 
Som det ses på farvecirklen er gul og violet komplementære farver.
På farvecirklen ses ligeledes, at alle komplementære farvepar, indeholder de 3 primærfarver.
 
Gul: Rød + blå (violet)
Rød: Gul + blå (grøn)
 
Ved komplementære farver forstår man 2 farver som forstærker
hinanden og som ved sammenblanding i passende forhold giver hvid eller akromatisk grå.
 
"Når man i længere tid betragter et farvet felt, bliver synscellerne mindre følsomme for den pågældende farve, og hvis man derefter betragter en hvid baggrund, ses et efterbillede i komplementærfarven. Hvis man i stedet for en hvid baggrund betragter et felt i komplementærfarven, opleves denne med ekstra intensitet, og komplementærfarver har således tendens til at fremhæve hinanden." denstoredanske.dk
 
Billeder, hvor der arbejdes med komplementærkontraster, har ofte et meget stærkt udtryk
 
Lys - mørke kontrast
Den allerstørste kontrast er sort / hvid. Man kan også tale om lys - mørke kontrast for en farve og dennes valør farver
Kold - varme kontrast
Kontrasten mellem lys og mørke vises ved at sammensætte kolde og varme farver. 
 
Kvalitetskontrast
Kvalitetskontrasten handler om en farves renhed og mætningsgrad. (Kontrasten mellem rene farver (ren valør) og farven når den brækkes (lysere eller mørkere valør) 

Farvernes egenkontrast
Primærfarverne giver sammen den største kontrast. Virkningen aftager jo man bevæger, sig væk fra primærfarverne.

Kvantitetskontrasten
Kvantitetskontrasten kan forklares ved farvernes evne til at lyse op i et billede. Farverne har forskellige lyshedsværdier. Man taler om to faktorer 1. farvens lyshedsværdi og 2. farvens fladestørrelse.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar