fredag den 12. oktober 2012

Den tolvdelte farvecirkel - I børnehøjde


Som indledning til farvelæren vil jeg her gennemgå den Tolvdelte farvecirkel
 
Til dette afsnit har jeg benyttet følgende litteratur:
Bækgaard, Jette: Brilliant Colour Wheel for the professional user, Teko, Herning, 2. Oplag, 2. udgave
Edwards, Betty: 2006. Farver - om kunsten at blande farver. Aschehoug Dansk Forlag A/S. 1. udgave, 1. oplag
Itten, Johannes: 2008. Farvekunstens elementer. Borgen. 13. oplag

                                                                                                        


Det som min gennemgang af farvecirklen vil vise er, at når man har de 3 primære farver så kan man som udgangspunkt danne alle andre farver. Her gennemgås de primære, sekundære og tertiære farver.
 

http://www.itu.dk/courses/AMP/E2002/7/farver/farvelearer.htm


Som det ses på den tolvdelte farvecirkel, er der 3 farver imellem de primære, 3 farver imellem de sekundære og 1 farve imellem de tertiære farver.
Primærfarver

På farvecirklen ses det, at de 3 primære farver rød, gul og blå er placeret med lige lang afstand fra hinanden. Forbinder man dem med streger, danner de en ligesidet trekant. Dette synes jeg er godt illustreret på farvecirklen.
 
De 3 primære farver kaldes således, da man ud fra dem kan danne alle andre farver. Man er altså nødt til at have disse 3 farver for, at kunne blande de øvrige farver. "Du kan ikke lave en ren gul, ren rød eller ren blå ved at blande andre farver"

Sekundærfarver


De 3 sekundære farver, Orange, grøn og violet er placeret med lige stor afstand imellem hinanden. De danner derfor ligesom primærfarverne en trekant.
 
Ser man på farvecirklen ses det, at de 3 primære farver sammen med de sekundære farver danner en sekskant.
 
De sekundære farver er dannet ved at blande 2 primærfarver.
 
Gult og rødt: Orange
Gult og blår: Grønt
Rødt og blåt: Violet
 
Tertiærfarver
 
I modsætning til de primære og sekundære farver, som der findes 3 af hver af, findes der 6 tertiære farver. Disse er dannet ved at blande en primærfarve og nabo sekundærfarven.
 
Gult og orange: Gulorange
Rødt og orange: Rødviolet
Rødt og violet: Rødviolet
Blåt og violet: Blåviolet
blåt og grønt: Blågrøn
Gul og grønt: Gulgrøn
 
Som det ses har de tertiære farver navn efter begge de farver som indgår i blandingen. Navnet starter altid med primærfarven. (Gul, rød eller blå)
 
 
 
 
 
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar